Welcome To The Foodiverse

On the 22nd February 2023 users in Slovakia and Czechia will changeover to Foodiverse,
FoodCloud’s latest technology platform. EU.FOODIVERSE.NET

Foodiverse is already used by over 3,000 donating supermarkets and restaurants in the UK and Ireland in addition to food bank partner locations around the world.

Vitajte vo Foodiverse

Používatelia na Slovensku a v Čechách prejdú 22. februára 2023 na Foodiverse, najnovšiu technologickú platformu FoodCloud. EU.FOODIVERSE.NET
Foodiverse používa viac ako 3 000 darcovských supermarketov a reštaurácií v Spojenom kráľovstve a Írsku, ako aj partnerské pobočky potravinových bánk po celom svete.

Vítejte ve Foodiverse

22. únoru 2023, používatelé na území Slovenska a Česka přejdou na Foodiverse, najnovejší technologii platform FoodCloud. EU.FOODIVERSE.NET
Foodiverse je již používán ve více než 3000 supermarketech a restauracích, které darují jídlo,  ve Velké Britanii a Irsku, vtečne portravinovych bank kolem celého světa.

How to Get the App?

Our Foodiverse mobile app is available on Android and Apple devices. Our app enables the donor and donation recipient to communicate regarding the available food so that a delivery or collection can be arranged.

Ako získať aplikáciu?

Mobilná aplikácia Foodiverse je k dispozícii pre zariadenia so systémom Android a Apple. Aplikácia umožňuje darcovi a príjemcovi daru komunikovať o dostupných potravinách, aby bolo možné zabezpečiť dodanie alebo odber.

Ako získať aplikáciu?

Naše Foodiverse mobilní aplikace je dostupna na Androide a zařízeních Apple. Naša aplikace pomáha darci a organizaci dostávající darované jídlo, komunikovat ohledne dovozu nebo vyzdvihnutí jídla.

Getting Started

Our Foodiverse mobile app is available on Android and Apple devices. Our app enables the
donor and recipient to communicate regarding the available food so that a delivery or
collection can be arranged.

Video for Charities

Video for Donors

Upcoming Dates for Changeover to Foodiverse

From the 22nd February 2023 users will be able to accept donation offers through the Foodiverse app.  From the 15th February 2023 users will be able to download and log into the Foodiverse app using their existing email and password.  

Blížiace sa dátumy prechodu na Foodiverse

Od 22. februára 2023 budú môcť používatelia prijímať ponuky darov prostredníctvom aplikácie Foodiverse. Od 15. februára 2023 si používatelia budú môcť stiahnuť aplikáciu Foodiverse a prihlásiť sa do nej pomocou svojho existujúceho e-mailu a hesla.

Nadcházející datumy změny na Foodiverse

Od 22. února 2023, používatelé budou umět přijat dar přes aplikaci Foodiverse. Od 15. února 2023, používatelé budou umět stáhnout a příhlásit se do aplikaci Foodiverse použitím jich současné emailové

Frequently Asked Questions

Do store colleagues need to download the app?
What can I do to prepare for the change?
How do I reset my password?

Často Kladené Otázky

Musia si kolegovia z obchodu stiahnuť aplikáciu?
Čo môžem urobiť, aby som sa pripravil na zmenu?
Ako obnovím svoje heslo?

Často Kladené Otázky

Potřebují si kolegové na předajni stáhnout Foodiverse aplikaci?
Jak se mohu na tuto změnu připravit?
Jak mohu obnovit heslo?

Add impact to your inbox

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.